Licznik odwiedzin

Dziś:231
Wczoraj:1105
W ostatnim tygodniu:5122
W ostatnim miesiącu:23247
Łącznie:1027321
baner-krotoszyn.jpg
logo.png
Portal
O naszym przedszkolu

 

        Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi "Maciuś"


 

                                                                     

 

 

OBRAZ  PRZEDSZKOLA  NR 7


Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI


W  KROTOSZYNIE

 

Przedszkole nr 7 w Krotoszynie powstało w 1988 r. w północnej części Krotoszyna, gdzie wzrastały osiedla blokowe. W centrum jednego z nich, na osiedlu Janusza Korczaka usytuowano przedszkole i w nawiązaniu do powieści Janusza Korczaka pt. „Król Maciuś Pierwszy” nadano Miano „Maciuś”.

 

Przedszkole powstało w zaledwie kilka miesięcy i było chlubą Turnieju Miast Kłodzko-Krotoszyn, który odbył się w październiku 1988.


Przedszkole „Maciuś” jest w Krotoszynie najmłodszym przedszkolem, ale za to największym. Na początku swojej działalności było przedszkolem 5 oddziałowym z siedzibą na osiedlu Janusza Korczaka 10. W 1992 roku do przedszkola przypisano oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie z lokalizacją w budynku żłobka na osiedlu Gen. Władysława Sikorskiego 7.


Od 2002 roku do przedszkola przynależy zamiejscowy oddział przedszkolny w Bożacinie, a od 2016 roku do przedszkola przynależy również oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr. 8.


Przedszkole nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzi działalność w trzech obiektach, w których zlokalizowano 10 oddziałów:

- na osiedlu Janusza Korczaka 10, mieści się 5 oddziałów,

- na osiedlu Gen. Władysława Sikorskiego 7, mieszczą się 3 oddziały,

- w Bożacinie przy ul. Jagły 30, mieści się 1 oddział,

- w Szkole Podstawowej nr. 8 przy ul. 23 Stycznia 20, miści się 1 oddział.


W 1992 roku przedszkole otworzyło drzwi dla dzieci niepełnosprawnych i tak od 01 września 1992 roku powstał pierwszy oddział integracyjny.


Przez kolejne lata przybywało oddziałów integracyjnych, w roku szkolnym 2002/2003 było ich nawet 5. Oddziały integracyjne mieszczące się w budynku na osiedlu Janusza Korczaka 10, do których uczęszczają dzieci z różnymi niepełnosprawnościami: ruchową, intelektualną, autyzmem, niedowidzeniem, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Przedszkole wdraża w życie ideę integracji, która propaguje wspólną edukację dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nadrzędnym celem integracji jest kształtowanie postaw otwartości wobec innych, opiekuńczości i wiary we własne siły. Dzięki wspólnej edukacji:

- dzieci zdrowe uczą się dostrzegania w środowisku ludzi niepełnosprawnych i poznają ich potrzeby. W naturalny sposób akceptują odmienność, nabierają gotowość niesienia pomocy i uczą się skuteczności form współpracy,

- dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nabierają pewności siebie, zyskują poczucie przynależności do grupy, mają zapewnione właściwe warunki rozwoju psychoruchowego.


Oddziały przedszkolne w jednokondygnacyjnym  budynku na os. Janusza Korczaka 10, w pełni są przystosowane do dzieci niepełnosprawnych, w roku 2006/2007 odbył się remont i modernizacja przedszkola pod hasłem: „Likwidacja  barier dla osób niepełnosprawnych” współfinansowana ze środków PFRON. Są tu przestronne  sale z łazienkami przy salach i wyjściami na taras, które też pełnią funkcję wyjść ewakuacyjnych, jest gabinet logopedyczno-pedagogiczny, rehabilitacyjny, wspólna szatnia dla wszystkich dzieci oraz zmodernizowana kuchnia, która zapewnia dzieciom 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) uwzględniając potrzeby dzieci z alergiami pokarmowymi oraz z innymi schorzeniami dla których przygotowuje się oddzielnie potrawy.


Oddziały przedszkolne funkcjonują od godz. 6:00 do godz. 16:00. Każdy oddział ma nazwę wybraną przez dzieci i nadaną podczas uroczystości pasowania na przedszkolaka. Wokół przedszkola jest teren rekreacyjny, na który w okresie jesiennym i wiosenno-letnim wystawiane są meble ogrodowe, zamek, domek patio, super małpi gaj, koszykówka, chybotki, od strony południowej znajduje się plac zabaw z piaskownicami i zjeżdżalniami. W roku 2013 ze względów bezpieczeństwa przekształcono część placu przedszkolnego na parking przedszkolny. Teren przedszkola jest ogrodzony przęsłami z siatki.


Oddziały przedszkolne na osiedlu Sikorskiego 7 mają dwie przestronne sale, gabinet logopedyczno-pedagogiczny, wspólną dla dzieci łazienkę, dwie szatnie, zaplecze kuchenne – zmywalnię naczyń.


W jednej z sal na przemian funkcjonują oddziały 5 godzinne tj.:


- oddz. VI od godz. 7:00  do godz. 12:00,

- oddz. VIII od godz. 12:00 do godz. 17:00,


natomiast w drugiej sali funkcjonuje oddz. VII, 10-cio godziny, od 7:30 do 16:30 z 3 posiłkami, które są dowożone z kuchni mieszczącej się na osiedlu J. Korczaka 10. Dzieci korzystają ze zmodernizowanego w 2014 r.  placu zabaw przeznaczonego dla użytkowników obiektu tj. Żłobek „MIŚ”, Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci ze Szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.


Oddział przedszkolny w Bożacinie przy ul. Jagły 30 mieści się w jednokondygnacyjnym budynku dawnej szkoły, który został podzielony na cześć przedszkolną i część mieszkalną. W części przedszkolnej są dwie sale, szatnia, łazienka, gabinet logopedyczny, zaplecze kuchenne – zmywalnia naczyń. Przedszkole posiada także plac zabaw, który popołudniami jest ogólnodostępny  dla dzieci ze wsi Bożacin. Przed przedszkolem jest parking dla rodziców przywożących i odbierających dzieci z przedszkola. Oddział przedszkolny w Bożacinie jest oddziałem 5 godzinnym, czynnym od 8:30 do 13:30.

 

Oddział przedzkolny w Szkole Podstawowej nr. 8 przy ul. 23 Stycznia 20, jest oddziałem 5 - cio godzinnym, czynnym od 8:15 do 13:15


Wszystkie oddziały przedszkolne są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt i zabawki.


Dla dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego organizuje się zajęcia rewalidacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne do możliwości psychofizycznych dziecka.


W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne inne o charakterze terapeutycznym – rehabilitacja ruchowa. Przedszkole wspiera dzieci uzdolnione rozwijając ich zainteresowania i pasje.


Dla dzieci chętnych, zdeklarowanych przez rodziców organizuje się zajęcia z religii.


Od września 1995 roku przedszkole zatrudnia specjalistów: pedagoga specjalnego i logopedę, a od 1988 roku fizjoterapeutę.


Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym w tym:  nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspierających, nauczyciela języka angielskiego, pedagoga specjalnego, logopedów, nauczyciela katechezy.

 

W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora. Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi oraz fizjoterapeuta.


Kadra pedagogiczna permanentnie dokształca się poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty, seminaria oraz samokształcenie, by nabywać nowe potrzebne kwalifikacje i umiejętności.


Przedszkole „ Maciuś” czerpie wzorce z Janusza Korczaka, który nadal uczy. W myśl jego idei pedagogicznych oraz przesłaniu „Nie ma dzieci - są ludzie” kadra pedagogiczna  stara się, aby pedagogika Janusza Korczaka była szeroko znana i stosowana na co dzień.

 

 

Godność dziecka, prawa dziecka i dziecięce obywatelstwo


to trzy idee korczakowskie,


którymi kieruje się nasze Przedszkole

 

 

Witamy na stronie Przedszkola nr 7

ikona daty05-11-2018, 11:17 ikona autoraPrzedszkole Nr 7 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt