Licznik odwiedzin

Dziś:175
Wczoraj:1105
W ostatnim tygodniu:5066
W ostatnim miesiącu:23191
Łącznie:1027265
baner-krotoszyn.jpg
logo.png
Portal
Oferta dydaktyczna

 

• przedszkole prowadzi wspólną edukację dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dzieci z wadami widzenia, słabo słyszące, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami sprzężonymi, wadami wymowy, przewlekłą chorobą),

 

• dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są kształceniem w oddziałach integracyjnych lub nauczaniem indywidualnym oraz zapewnia się im pomoc i opiekę specjalistyczną prowadzoną przez pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta,

 

• przedszkole umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 

• na życzenie rodziców organizuje się zajęcia z katechezy,

 

•  zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów,

 

• przedszkole organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin (np. Pasowanie na Przedszkolaka, Gwiazdka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka), zajęcia otwarte z udziałem rodziców, festyny, imprezy integracyjne itp.,

 

• przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i planach terminowych przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole

 

• dzieci biorą udział w spacerach, wycieczkach, imprezach kulturalno-oświatowych, turniejach, konkursach zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

ikona daty21-10-2015, 22:19 ikona autoraPrzedszkole Nr 7 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt